Kontakt na poradce

Poradci Alfy jsou dobrovolní spolupracovníci, kteří sami úspěšně vedou vlastní kurz Alfa. Úkolem poradce je pomoci vedoucím kurzů Alfa se zahájením vlastního kurzu, poradit, doporučit vhodné materiály, nebo např. navhnout řečníka na víkend s Alfou.

Poradci Alfy pomáhají propagovat Alfu v nových společenstvích a nabízí poradenství při zahájení nového kurzu. Existujícím kurzům pomohou dosáhnout co nejvyšší kvality kurzu.

V případě, že máte jakékoliv otázky, týkající se pořádání kurzů Alfa, spojte se prosím s Vaším nejbližším poradcem Alfy. Kontaktní informace naleznete níže. 

Poradci kurzů Alfa 

Martin a Irena Hambálkovi Martin HambálekIrena Hambálková
poradci pro Hradecký a Pardubický kraj
tel: 461 100 142
Martin: 774 319 418, mhambalek(zavináč)tiscali.cz
Irena: 775 246 880, ham.i(zavináč)atlas.cz

 

Michal Vaněk Michal Vaněk
poradce pro Moravu
mobil: 777 570 692
michalv(zavináč)slovozivota.cz

 

Václav HronRenata HronováVáclav a Renata Hronovi
poradci pro Alfu v prostředí římskokatolické církve
736 232 017
katolalfa(zavináč)seznam.cz


 


Poradci kurzů Alfa pro mládež

Máte-li dotaz, týkající se praktického pořádání kurzu, obraťte se prosím na poradce kurzů Alfa pro mládež:

Iva a Dominik Jeníčkovi

Iva: 723 238 443
iva.zahradnickova(zavináč)gmail.com

Dominik: 739 773 583
DJenicek(zavináč)seznam.cz

Iva a Dominik Jeníčkovi

Česká kancelář kurzů Alfa

Je-li Váš dotaz obecnější, týká-li se například pořádání kurzů Alfa v ČR, obraťte se na Českou kancelář kurzů Alfa. Kontakt naleznete zde.


Česká kancelář kurzů Alfa zajišťuje rozvoj kurzů Alfa a kurzů zaměřených na rodinný život

    pořádá semináře a konference o kurzech, vybírá a školí řečníky
    vyhledává a školí regionální poradce kurzů
    překládá a vydává materiály potřebné pro pořádání kurzů
    je k dispozici církevním společenstvím a pořádajícím organizacím
    poskytuje poradenství a pomoc pořadatelům při zahájení a rozvoji kurzu
    udržuje aktuální adresář všech kurzů, pořádaných v České republice
    zprostředkovává kontakty se sborem Holy Trinity Brompton v Londýně a Alpha International
    propaguje kurzy v různých společenstvích, sborech a farnostech
    vydává noviny "Česká Alfa"
    je oficiálním mluvčím kurzů v médiích
    spravuje domény www.kurzyalfa.cz a www.manzelskevecery.cz

Činnost České kanceláře kurzů Alfa je v ČR koordinována Českou evangelikální aliancí, prostřednictvím Křesťanské misijní společnosti. Konkrétní náplň práce České kanceláře kurzů Alfa na určité období stanovuje Rada Alfy. Rada Alfy ve spolupráci s organizací Alpha International zodpovídá za rozvoj kurzů Alfa a kurzů zaměřených na rodinný život. Určuje náplň práce České kanceláře kurzů Alfa a podílí se na její realizaci. Činnost Rady Alfy je upravena Statutem Rady Alfy, jednání Rady upravuje Jednací řád Rady Alfy.


Současní členové Rady kurzů Alfa

Tadeusz Czudek

Předseda Rady kurzů Alfa, tel: 731 494 926, czudekt@gmail.com

Michal Vaněk


Michal Vaněk

pastor, Slovo života Brno

Martin Hambálek


Ing. Martin Hambálek

Církev bratrská Pardubice 

 

P. Mgr. Josef Ptáček

farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy

 

P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th. D.

předseda katechetické sekce ČBK


Ing. Jakub Güttner, Ph.D., FCCA, FHEA

KS Praha, region Střed


PhDr. Dagmar Güttnerová, Ph.D.

KS Praha, region Střed


Ing. Roman Češka

hl. ekonom Arcibiskupství pražskéhoEmeritní členové Rady kurzů Alfa

RNDr.  Jan Frolík

MUDr. Marie Svatošová

Ing. Arch. Tomáš Dittrich

Ing. Josef Sliž

Ing. Miloš Poborský

Děkujeme Vám, že jste napomohli rozvoji Alfy a kurzů o vztazích v naší zemi a také nám pomohli se do této služby zapojit! Bez Vaší nezištné pomoci by se tato služba nerozvinula do současné podoby.

                   S díky, Vaši současní členové Rady....                                                          

 


E-mail: info@kurzyalfa.cz
Web: http://www.kurzyalfa.cz
Tel: (+420) 284 841 922
Fax: (+420) 284 841 923
Mobil: (+420) 724 435 303
Adresa: KMS - rada Alfy
            Primátorská 41
            180 00 Praha 8

 

Návrat na úvodní stránku.