Nejčastější dotazy

 

"Co Alfa nabízí a co přitahuje tisíce lidí, je v dnešní společnosti ojedinělá nabídka – diskuze otázek tak zásadních, jako je smysl života."

                  The Guardian, Londýn

Komu je Alfa určena?

Alfa je určena především lidem, kteří se nepovažují za věřící a nenavštěvují bohoslužby. Účastní se jich lidé nejrůznějšího věku, profesního zaměření a životní orientace.

Co když jednou přijdu, ale příště už nebudu chtít?

Alfa chce být místem, kde se lidé cítí příjemně a bezpečně. Pokud dojdete k přesvědčení, že Alfa není pro vás, příště už chodit nemusíte.

Proč lidé chodí na Alfu?

Hosté přichází na Alfu z mnoha různých důvodů. Někteří si kladou otázku, zda Bůh existuje nebo je zajímá, co s nimi bude po smrti. Jiní přijdou, protože hledají odpovědi na konkrétní otázky a chtějí se dozvědět, jak si na ně odpovídají ostatní lidé. Další chtějí prozkoumat v čem spočívá smysl života.

Kolik kurz stojí?

Za Alfu žádný poplatek nevybíráme. Maximálně můžete být požádáni o dobrovolný příspěvek na náklady spojené s večeří či občerstvením.

Jak vypadá setkání?

Každé setkání začíná společnou večeří nebo občerstvením, které vytváří prostor k seznámení se s ostatními účastníky Alfy. Následuje krátká promluva a pak je prostor k diskusi. Během diskuse má každý účastník možnost položit otázku či sdílet vlastní zkušenosti.

Jak dlouho Alfa trvá?

Začíná se seznamovacím večerem s tématem Jde v životě ještě o víc? Alfa obvykle trvá 10 týdnů. Součástí je také víkendový nebo jednodenní výjezd zhruba v polovině Alfy.

O čem se mluví během promluv?

Každé setkání se zabývá jedním ze základních témat křesťanské víry. O tématu se pak diskutuje ve skupince.

      1. setkání: Kdo je to Ježíš?
      2. setkání: Proč Ježíš zemřel?
      3. setkání: Jak získat víru?
      4. setkání: Proč a jak se modlit?
      5. setkání: Proč a jak číst Bibli?
      6. setkání: Jak nás Bůh vede?
      7. setkání: Jak odolat zlému?
      8. setkání: Proč a jak mluvit s druhými o víře?
      9. setkání: Uzdravuje Bůh i dnes?
    10. setkání: A co církev?

Víkendová témata:

      Kdo je to svatý Duch?
      Co Duch svatý dělá?
      Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
      Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?

Proč je ještě úvodní setkání?

Úvodní setkání slouží jako ochutnávka Alfy. Uděláte si představu, jak to na Alfě chodí. Promluva úvodního večera se zabývá otázkou Jde v životě ještě o víc? Pokud se vám bude úvodní večer líbit, můžete se na místě na Alfu přihlásit.

Nebudou mé otázky pro někoho příliš kontroverzní?

Na Alfě vítáme jakoukoliv otázku. Pořadatelé kurzu počítají s tím, že lidé otevřou i obtížná témata o životě a křesťanské víře.

Zabýváte se také jinými náboženstvími?

Alfa probírá témata spjatá pouze s křesťanskou vírou.

Musím být křesťanem, abych se mohl kurzu zúčastnit?

Nemusíte. Alfa je navržena tak, aby byla zajímavá pro každého, kdo se rád zapojí do diskuse nebo i jen naslouchá diskusi ostatních, a chce se dozvědět více o křesťanské víře.

Mohu si na Alfu přivézt přítele?

Samosřejmě, můžete pozvat kohokoliv. Pokud už Alfa pokročila, může být vhodnější pozvat jej až na příští běh. Poraďte se s pořadateli. Mohou vám dát pozvánku na další běh.

Kdy zpravidla Alfa probíhá, jak dlouho trvá jedno setkání?

Většina je večerních, některé probíhají dopoledne nebo během oběda. Běžné setkání trvá zpravidla asi dvě hodiny. Dopolední nebo polední Alfa může být i mnohem kratší, vše se může vejít i do jediné hodiny.

Co se stane, pokud někdy nebudu moci přijít?

Někde hostům nabízí možnost poslechnout si promluvu ze záznamu. Nebo si můžete přečíst odpovídající kapitolu v knize Otazníky života. Kniha obsahuje celou Alfu v písemné podobě.

Existují speciální varianty kurzu?

Ano, existují speciálně uzpůsobené varianty kurzů pro různé skupiny a prostředí:

    Alfa pro mládež
    Dopolední Alfa
    Polední Alfa
    Alfa pro studenty
    Alfa ve vězení
    Alfa v armádě
    Alfa na pracovišti
    Alfa pro seniory

Některé Alfy jsou v Angličtině nebo dalších jazycích. Jsou určeny těm, kdo chtějí zdokonalit své konverzační dovednosti..

Kolik asi bývá na Alfě lidí?

Základem jsou diskusní skupinky o velikosti 10 – 12 lidí. Skupinku vedou jeden až dva hostitelé. Role hostitelů je moderovat a rozvíjet diskusi.

Alfy se co do velikosti mohou dost lišit. Někdy to může být jedna diskusní skupina u někoho doma v obýváku. Jinde mohou mít ve velkém sále několik set lidí rozdělených do mnoha diskusních skupin.

Ať už je velikost Alfy jakákoliv, lidé zpravidla zůstávají ve stejné skupince během celého kurzu. Díky tomu se mohou vzájemně lépe poznat, pokračovat v nedokončeném rozhovoru příště či navázat přátelství.

Uvažuji o tom, že bych Alfu sám pořádal. Jak to mám udělat?

Je třeba začít s přípravou Alfy s dostatečným předstihem. Základní seznámení naleznete na stránce Jak pořádat Alfu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, kontaktujte poradce Alfy nebo českou kancelář kurzů Alfa. Rádi vám poradíme.