Jak pořádat alfu

Nejprve...

Poznej Alfu

Proč Alfa?

Myslíme si, že by každý měl mít příležitost prozkoumat křesťanskou víru, mít možnost zeptat se na co chce a říct, co si myslí. Kdekoliv.

Právě takovou příležitost Alfa nabízí. Navíc v neformálním, přátelském a otevřeném prostředí. Není možné někoho přinutit, aby něčemu věřil. Během let jsme ale objevili, že pokud jsme pohostinní a dovolíme hostům být sami sebou, jejich životy se promění.

Příběh Alfy

Alfy se již zúčastnilo přes 29 milionů lidí ve 169 zemích. Byla přeložena do 112 světových jazyků.

Alfa začala jako krátký kurz v anglikánské farnosti HTB v Londýně. V roce 1990 převzal její vedení Nicky Gumbel a zjistil, že na ní začalo chodit mnoho lidí z necírkevního prostředí, kteří se chtěli seznámit s křesťanskou vírou. Dnes se Alfa pořádá ve všech větvích světové církve včetně katolické, pravoslavné i všech hlavních protestantských denominacích.

Alfa je...

Faktická

Alpha seznamuje s tím, kdo je to Ježíš. Pořadatelé Alfy jsou lidé otevření a věrohodní. Hostům to nabízí prostor být sami sebou.

Vztahová

Alfa je založena na opravdových přátelstvích, která se budují několik týdnů. Často přetrvají řadu dalších let. 

Závislá

Na Alfě spoléháme na jednání svatého Ducha. Uvědomujeme si, že jedině Bůh mění lidské životy - my ho lidem jen představujeme.

Pak si přečti...

Co říkají ostatní

"Alfa bylo to nejlepší, co jsem kdy dělal. Pomohla mi najít odpovědi na zásadní otázky a naučila mě jak víru prakticky žít."Bear Grylls Dobrodruh

'Alfa bylo to nejlepší, co jsem kdy dělal. Pomohla mi najít odpovědi na zásadní otázky a naučila mě jak víru prakticky žít.'Bear Grylls

Dobrodruh

'Jsem nadšený z toho, jak Alfa umí lidem přirozenými kroky nabídnout určitou cestu a že lidé jsou ochotní po té cestě jít.'Jon Tyson Zakladatel a hlavní pastor, Trinity Grace Church, New York'

'Jsem nadšený z toho, jak Alfa umí lidem přirozenými kroky nabídnout určitou cestu a že lidé jsou ochotní po té cestě jít.'

Jon Tyson

Zakladatel a hlavní pastor, Trinity Grace Church, New York

'In my opinion Alpha accomplishes an incredible task, in making people interested in faith and in making faith relevant to the modern man.' Father Raniero Cantalamessa Preacher to the Papal Household

'Podle mého názoru Alfa plní fantastický úkol. Vzbuzuje v lidech zájem o víru a ukazuje, že víra má modernímu člověku mnoho co nabídnout.'

Otec Raniero Cantalamessa

Papežský kazatel

A nakonec...

Pět kroků jak začít

Get trained You can watch online training videos that answer the most common questions about food, atmosphere, promotion and all the practicalities of running Alpha. Create an account on Alpha Builder and register your Alpha to see the videos, or check out Alpha Basics to learn more about preparing to run Alpha.  Download Alpha Basics > Just head to Alpha Builder >

Připrav se

Nejjednodušší je přijít na seminář Alfy, kde se dozvíš vše potřebné pro pořádání kurzů. Můžeš si také přečíst knihu, napsanou pro pořadatele Alfy Jak to říct ostatním. Mnoho užitečných informací také najdeš v sekci Pořadatelé. Nezapomeň kurz zaregistrovat na tomto webu, aby se o něm lidé dozvěděli.

Jak to říct ostatním >

Seminář Alfy >

Plan and prepare A few key questions to ask are: Where will I run my Alpha? What dates will work best? What start time will work best for the people we invite? Once you’ve registered your Alpha you’ll have access to an easy scheduling tool to help you plan your talks, work around holidays and share the schedule with your team.  Just head to Alpha Builder >

Plánování a příprava

Odpověz si pár klíčových otázek: Kde by bylo nejlepší Alfu uspořádat? Které dny se nejlíp hodí? V kolik bychom měli začínat, aby to co nejlépe vyhovovalo lidem, které chceme pozvat? Registrací kurzu získáš přístup k dalším informacím a budeš dostávat novinky o dění kolem Alfy v České republice

Nová registrace pořadatele >

Build and train your team One of the essential parts of running Alpha is having a great team. Whatever the size of your Alpha, make sure you pick the best possible people to help and support you. After you’ve gathered a team, make sure they get trained too – there are training videos designed for your team on Alpha Builder.

Pozvi a připrav tým

Jednou ze ze základních součástí úspěšné Alfy je skvělý tým. Ať už plánujete jakkoliv velkou Alfu, pečlivě vyberte co nejlepší lidi, kteří vám pomohou a udělají, co bude třeba. Až je budete mít, nezapomeňte je vyškolit. Pro přípravu týmu vedoucích diskusních skupinek můžete použít příručky a video pro vedoucí.

Příručka pro vedoucí >

DVD pro přípravu týmu > 

 

Spread the word Once you’ve got everything planned and got your team together, think about how to spread the word. Think through how to encourage people to invite their friends, and how to promote your Alpha in the local community. On Alpha Builder you can access customisable promotional materials, social media images and make it possible for guests to find your Alpha through searching on Alpha.org. Learn more about our Alpha Invitation 2016 >

Dejte o Alfě vědět

Až vše naplánujete a budete mít připravený tým, zvažte jak o něm dáte vědět. Promyslete, jak povzbudit lidi aby pozvali své přátele a jak propagovat Alfu ve svém okolí. V sekci pro pořadatele najdete postup, jak vytvořit propagační materiály a pozvánky i obrázky na sociální sítě. Zveřejněte kurz také na tomto webu, aby vás hosté našli na kurzyalfa.cz.

Propagace Alfy >

Go for it The best way to learn is by doing. Alpha takes a bit of work but it’s totally worth it. Create an account and get started.  Take me to Alpha Builder >

Dejte se do toho!

Nejlépe se něco naučíme tím, že to děláme. Alfa dá trochu zabrat, ale stojí to za to. Zaregistrujte se a dejte se do toho! 

Nová registrace pořadatele >

Vytvořte si účet na kurzyalfa.cz a získáte vše, co budete při pořádání Alfy potřebovat.

Vše zdarma.

Registrace