Materiály pro pořadatele Alfy

Materiály pro účastníky kurzu zde.        Objednávky v našem knihkupectví.

Jak to říct ostatním Jak to říct ostatním

Kniha pro každého, kdo chce začít pořádat kurzy Alfa. Obsahuje ideové základy kurzu, rady, jak kurz prakticky uspořádat. Spousta nápadů, postřehů a zkušeností, na co nemáte zapomenout a co může prospět.

Oceníte i šest krásných osobních svědectví a komentáře stovky křesťanských vedoucích z různých církví a zemí světa.

Humorné kresby Charlieho Mackesyho. Druhé, přepracované a rozšířené vydání v nové grafické úpravě.

 

DVD pro přípravu týmu DVD pro přípravu týmu

Tři promluvy Nickyho Gumbela ve vynikajícím českém dabingu pro přípravu vedoucích a pomocníků na kurzech Alfa (Jak vést skupinku, Pastorační péče, Modlitební služba).

DVD pomůže kvalitně připravit tým ke službě, nabízí skvělou příležitost naučit se vést skupinku a pastoračně se postarat o účastníky – přímo od autora současné podoby kurzu. Nezaměnitelný jemný humor.

Profesionální dabing, celkový čas 3 hod 03 min.

 

Příručka pro přípravu týmu Příručka pro přípravu týmu

Materiál určený k přípravě vedoucích a pomocníků na kurzech Alfa, který umožňuje naučit se vést skupinku a pastoračně se postarat o jednotlivé účastníky kurzu.

Kromě osnov ke třem promluvám pro přípravu týmu příručka obsahuje nepostradatelné podněty ke každému večeru kurzu Alfa. Oceníte zvláště návrhy diskusních otázek, které pomohou rozvíjet diskusi. Dále jsou navržené volitelné biblické oddíly k rozhovoru.


Příručka administrátora kurzu Příručka administrátora kurzu Alfa

Příručka určená k hladké organizační přípravě kurzu Alfa. Obsahuje vše, co je třeba udělat od přípravných kroků až po vlastní pořádání kurzu Alfa. S její pomocí zvládnete uspořádat i početně velký kurz. Termínované seznamy úkolů, vše co je třeba zařídit a kdy.

Nepatří-li organizování k Vašim oblíbeným činnostem, je tato brožurka určena přesně pro Vás. S Příručkou administrátora kurzu určitě na nic nezapomene!

 

Pozvánka na kurz Alfa Druhá strana pozvánkyPrvní strana pozvánky na Alfu

Celobarevná předtištěná pozvánka na kurzy Alfa s místem, kam je možno dotisknout informace o aktuálním běhu kurzu. V náhledu je přední strana, jako velký obrázek je druhá strana pozvánky.

 

 

 

Plakát Plakát určený k propagaci kurzu

Barevný, na křídovém papíře s místem pro dopsání konkrétních údajů o vašem kurzu. Formát A4.

 

 

Ožehavé otázkyOžehavé otázky

Kniha odpovědí na sedm nejčastějších výhrad proti křesťanské víře (Proč Bůh dopouští utrpení? Vedou k Bohu všechna náboženství? Je na sexu před manželstvím něco špatného? aj.) od anglikánského duchovního ze sboru HTB v Londýně a autora současné podoby kurzů Alfa.

Nicky Gumbel se s těmito nesnadnými otázkami vypořádal poctivě, s důkladností teologa i s pravým anglickým humorem.

 

Materiály pro účastníky kurzu naleznete zde.

Všechny knihy můžete objednat v našem knihkupectví.