Příběh Alfy

Jak to všechno začalo

Alfa začala jako krátký  kurz určený pro křesťany v anglické farnosti Nejsvětější trojice v Londýně. V roce 1990 převzal vedení Alfy vikář (původně advokát) Nicky Gumbel. Nicky zjistil, že na Alfu začalo chodit mnoho lidí z necírkevního prostředí, kteří se chtěli seznámit s křesťanskou vírou. Z Londýna se Alfa rozšířila, dá se říci, po celém světě. Dnes se Alfa pořádá ve všech větvích světové křesťanské církve včetně katolické, pravoslavné i všech hlavních protestantských denominacích.

Alfy se již zúčastnilo přes 30 milionů lidí ve 169 zemích světa. Byla přeložena do 112 světových jazyků.

Co je to Alfa?

Alfu tvoří série setkání, která se zabývají základními otázkami křesťanské víry. Každá promluva nabídne pohled na víru z jiné perspektivy se záměrem vytvořit prostor k diskusi o tématu. Alfa běží takřka ve všech zemích světa, je zdarma. Každý je srdečně zván. Dozvědět se víc >