Národní seminář Alfy

česká kancelář Alfy každoročně pořádá několik školicích akcí na různých místech ČR. Výroční seminář Alfy již mnoho let připravuje nové zájemce pro pořádání Alfy pravidelně poslední sobotu v lednu daného roku.

V tuto chvíli ještě není program semináře připraven. Aktuální informace zde naleznete v průběhu podzimu 2018.

Pro zajímavost zde zatím ponecháváme alespoň pozvánku na letošní lednový seminář.


  Praha, Sobota 27.1.2018 8:30-16:00

   modlitebna KS Praha (Na Žertvách 23, Praha 8 - u metra B, Palmovka)

   Program semináře

   od 8:30  Registrace účastníků
   09:30-10:45   Přivítání, chvály, modlitby, svědectví a zkušenosti pořadatelů

   10:45-11:00   přestávka na kávu, následují semináře po skupinách

   1) Noví zájemci o Alfu
    11:00-11:45   M. a I. Hambálkovi: Jak Alfu připravit: zásady, průběh večera
   11:45-12:30   M. Poborský: Skupinky, pastorační péče, víkend s Alfou

   2) Zkušení pořadatelé
   11:00-11:30   M. Vaněk: Pokročilí, ale ne rutinéři
   11:30-12:00   T.Czudek: Jak udržet zdravý kurz i tým, zapojení obrácených do sboru
   12:00-12:30   M.Kužniar: Proměna společenství pod vlivem Alfy

   3) Alfa pro mládež
   11:00-12:30   
D. a I. Jeníčkovi: Vše podstatné o mládežnické Alfě

   12:30-14:00   oběd   (do 22.1. možno objednat bagetu - OBJEDNÁNÍ BAGET JE UZAVŘENO)

   14:00-16:00   společný program (nejedná se o samostatné semináře):
   J. a D. Güttnerovi : Představení kurzů o vztazích (Manželské večery, Příprava na manželství, kurzy
                              o výchově)
   J. Hučín, M. Poborský, Hambálkovi: Představení ostatních kurzů: Začít znovu, Peníze a já,
                              Jak se modlit
   M. Poborský: Iniciativy Alfy - zhodnocení a výhled do budoucna
   Informace z Rady Alfy
   modlitby, žehnání
   závěr

  Kurzovné: 150,- platbou v hotovosti při registraci. V případě online přihlášení do 10.1.2018 100,-

  Přihlášky: vyplněním google formuláře  za každého přihlašovaného samostatně. 

  Pořádá: KMS - česká kancelář Alfy